Linköpings näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Linköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Linköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Linköping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Linköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Linköping 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Linköping 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Linköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 359 19 34 0 142 46 149 43 0 792
1835 495 26 73 0 134 128 224 27 30 1137
1855 518 54 78 3 105 117 131 194 248 1448

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Linköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 44,4 2,3 4,2 0 17,5 5,7 18,4 5,3 2,1 99,9
1835 43,5 2,3 6,4 0 11,7 11,3 19,7 2,4 2,6 99,9
1855 35,8 3,7 5,4 0,2 7,2 8,1 9,0 13,4 17,1 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Linköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Linköping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 196 1340 309 291 558 990 419 4103
1920 638 5134 1862 1040 1303 1534   11 511
1930 794 5893 2382 992 2497 1653   14 211
1940 608 9328 2653 1126 4403 1292 281 19 691
1950 506 13 217 3577 1462 5857 776 121 25 516
1960 483 15 585 3673 1432 7266 595   29 034

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Linköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 4,8 32,7 7,5 7,1 13,6 24,1 10,2 100
1920 5,5 44,6 16,2 9,0 11,3 13,3   99,9
1930 5,6 41,5 16,8 7,0 17,6 11,6   100,1
1940 3,1 47,4 13,5 5,7 22,4 6,6 1,4 100,1
1950 2,0 51,8 14,0 5,7 22,9 3,0 0,5 99,9
1960 1,7 53,7 12,6 4,9 25,0 2,0   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Linköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Linköping 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj fol Ospec
1805 1,20 0,33 0,98 1,20 1,36 0,40
1835 1,13 0,45 1,05 1,13 1,04 0,72
1855 0,93 0,39 0,92 0,61 1,54 5,52

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Linköping 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Linköping 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,87 0,79 0,82 0,99 1,43
1920 0,97 0,84 0,84 1,00 1,32
1930 0,95 0,99 0,68 1,01 1,27
1950 1,13 0,85 0,59 1,00 1,15
1960 1,14 0,86 0,58 0,95 1,18

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Linköping 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp