Linköping: litteratur och webb

Webb

Linköpings kommun:www.linkoping.se

Linköping i Wikipedia

Linköpings stadsvapens historia

Litteratur

Linköping 700 år. (Linköping 700 years.) Red: Gunnar Lindqvist. Linköping 1987, 143 s.

Linköpings historia 1-6. (History of Linköping, vols. 1-6.) Red: Sven Hellström (from vol. 4–.)

Vol. 1: Från äldsta tid till 1567. (Vol. 1: From oldest times up to 1567.) Av Salomon Kraft. Uppsala 1946. Ny upplaga: Linköping 1976, 402 s. The Ny upplaga also contains contributions by David Damell, Sven B. F. Jansson & Sune Ljungstedt.

Vol. 2: 1567–1862. Näringsliv och förvaltning. (1567–1862. Economic life and administration.) Av Folke Lindberg. Uppsala 1946. Ny upplaga: Linköping 1976, 400 s.

Vol. 3: 1567– 1862. Samhälls- och kulturliv. (1567–1862. Society and cultural life.) Av Folke Lindberg, Uppsala 1946. Ny upplaga: Linköping 1976, 234 s.

Vol. 2 och 3 har tidigare (1946) publicerats som vol. II:1 och II:2. Den nya utgåvan (1976) är omarbetad och utökad.

Vol. 4: Tiden 1863–1910. (The period 1863–1910.) Red: Sven Hellström. Linköping 1978, 379 s.

Vol. 5: Tiden 1910–1970. (The period 1910–1970.) Red: Sven Hellström. Linköping 1981, 471 s.

Vol. 6: Linköpingsbygden. (The Linköping region.) Red: Sven Hellström. Linköping 1987, 591 s.

Lundberg, Bengt & Nordström, Börje: Ett kommunalt sekel. Minnesskrift inför Linköpings stadsfullmäktiges hundraårsjubileum den 13 januari 1963. (A municipal century. Memorial publication for the centenary of Linköping´s town council 1963.) Linköping 1962, 193 s.

upp