Linköpings kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Linköpings stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Linköpings kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Linköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Linköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Linköpings stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 20 8 16 44  
1920 22 6 16 44  
1922-23 22 5 17 44  
1926-27 22 3 19 44  
1930-31 20 4 20 44  
1934-35 19 5 18 2 44  
1938 12 5 25 2 44  
1942 15 5 30 4 54  
1946 13 8 27 6 54  
1950 9 13 30 2 54  
1954 11 13 28 2 54  
1958 14 8 2 28 2 54  
1962 10 10 3 31 2 56  
1966 11 9 5 25 4 2 56 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Linköpings stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Linköpings kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 9 13 15 3 36 3 79  
1973 12 8 18 3 35 3 79  
1976 14 9 16 3 34 3 79  
1979 18 8 11 3 35 4 79  
1982 21 5 11 3 36 3 79  
1985 19 11 8 2 1 35 3 79  
1988 16 9 10 3 6 32 3 79  
1991 21 9 7 7 3 26 3 3 79 Nyd
1994 18 8 6 3 4 35 4 1 79 Akademikerpartiet
1998 19 5 4 11 5 28 7 79  
2002 14 10 6 8 4 31 6 79  
2006 21 7 6 6 6 29 4 0 79  
2010 25 7 6 3 8 24 3 3 79 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Linköpings kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Linköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 28 16 16
1920 28 16 16
1922-23 27 17 17
1926-27 25 19 19
1930-31 24 20 20
1934-35 24 18 20
1938 17 25 27
1942 20 30 34
1946 21 27 33
1950 22 30 32
1954 24 28 30
1958 24 28 30
1962 23 31 33
1966 25 25 29

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Linköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Linköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 40 36 39
1973 41 35 38
1976 42 34 37
1979 40 35 39
1982 40 36 39
1985 40 35 38 1
1988 38 32 35 6
1991 44 26 29 6
1994 35 35 39 5
1998 39 28 35 5
2002 38 31 37 4
2006 40 29 33 6
2010 41 24 27 11

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Linköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp