Mariefreds befolkningsutveckling 1610-1995

Folkmängd i Mariefred 1610-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Mariefred 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Mariefreds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995

tabell 3
diagram 3

Mariefreds andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Mariefred 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Mariefred 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Mariefred 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Mariefred 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Mariefred 1610-1850

1610 180
1650 259
1690 295
1730 317
1770 408
1810 665
1850 610

upp

Diagram 1: Folkmängd i Mariefred 1610-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Mariefred 1850-1995

  Staden Tätort
1850 610  
1890 977  
1930 1362  
1950 1649 1286
1970 2608 2013
1995   3728

upp

Diagram 2: Folkmängd i Mariefred 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Mariefreds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995

  Staden Tätort
1610 0,33  
1650 0,26  
1690 0,20  
1730 0,20  
1770 0,20  
1810 0,30  
1850 0,17  
1890 0,11  
1930 0,07  
1950 0,05 0,03
1970 0,05 0,03
1995   0,05

upp

Diagram 3: Mariefreds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Mariefreds andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort
1810 0,03  
1850 0,02  
1890 0,02  
1930 0,02  
1950 0,02 0,01
1970 0,04 0,02
1995 0,00 0,04

upp

Diagram 4: Mariefreds andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Mariefred 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 63 89 -26
1841-45 62 67 -5
1846-50 55 75 -20
1851-55 69 86 -17
1856-60 72 88 -16
1861-65 74 73 1
1866-70 64 81 17
1871-75 98 90 8
1876-80 79 70 9
1881-85 87 107 -20
1886-90 109 100 9
1891-95 120 119 1
1896-1900 134 82 52
1901-05 112 101 11
1906-10 130 97 33
1911-15 91 110 -19
1916-20 116 112 4
1921-25 104 116 -12
1926-30 83 121 -38
1931-35 79 130 -51
1936-40 68 114 -46
1941-45 116 124 -8
1946-50 132 129 3

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Mariefred 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Mariefred 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -2,58
1805-10     4,79
1810-15     4,36
1815-20     -2,80
1820-25     2,16
1825-30     -5,19
1830-35     -1,11
1835-40 22,46 31,73 0,89
1840-45 22,14 23,93 0,96
1845-50 18,90 25,77 1,65
1850-55 22,62 28,20 1,18
1855-60 22,89 27,98 1,59
1860-65 22,32 22,02 -0,72
1865-70 20,00 25,31 -2,38
1870-75 28,04 25,75 0,89
1875-80 21,41 18,97 1,68
1880-85 21,51 26,45 2,77
1885-90 24,20 22,20 1,49
1890-95 24,56 24,36 2,56
1895-1900 24,30 14,87 0,67
1900-05 18,79 16,95 0,17
1905-10 21,43 15,99 1,93
1910-15 13,35 16,14 -0,41
1915-20 17,63 17,02 1,25
1920-25 14,84 16,55 1,13
1925-30 11,30 16,47 -0,94
1930-35 11,60 19,09 1,92
1935-40 9,43 15,81 2,02
1940-45 14,82 15,85 -0,87
1945-50 17,72 17,32 2,09

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Mariefred 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Mariefred 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -12 -90
1805-10 -75 143
1810-15 -25 145
1815-20 -19 -110
1820-25 -23 71
1825-30 2 -201
1830-35 18 -32
1835-40 -26 25
1840-45 -5 27
1845-50 -20 48
1850-55 -17 36
1855-60 -16 50
1860-65 1 -24
1865-70 17 -76
1870-75 8 31
1875-80 9 62
1880-85 -20 112
1885-90 9 67
1890-95 1 125
1895-1900 52 37
1900-05 11 10
1905-10 33 117
1910-15 -19 -28
1915-20 4 82
1920-25 -12 79
1925-30 -38 -69
1930-35 -51 131
1935-40 -46 146
1940-45 -8 -67
1945-50 3  

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Mariefred 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Mariefred 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 699 -0,34 -2,58
1805-10 597 -2,51 4,79
1810-15 665 -0,75 4,36
1815-20 785 -0,48 -2,80
1820-25 656 -0,70 2,16
1825-30 774 0,05 -5,19
1830-35 575 0,63 -1,11
1835-40 561 -0,93 0,89
1840-45 560 -0,18 0,96
1845-50 582 -0,69 1,65
1850-55 610 -0,56 1,18
1855-60 629 -0,51 1,59
1860-65 663 0,03 -0,72
1865-70 640 0,53 -2,38
1870-75 699 0,23 0,89
1875-80 738 0,24 1,68
1880-85 809 -0,49 2,77
1885-90 901 0,20 1,49
1890-95 977 0,02 2,56
1895-1900 1103 0,94 0,67
1900-05 1192 0,18 0,17
1905-10 1213 0,54 1,93
1910-15 1363 -0,28 -0,41
1915-20 1316 0,06 1,25
1920-25 1402 -0,17 1,13
1925-30 1469 -0,52 -0,94
1930-35 1362 -0,75 1,92
1935-40 1442 -0,64 2,02
1940-45 1542 -0,10 -0,87
1945-50 1490 0,04 2,09

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Mariefred 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp