Mariefreds kommunala val 1919-1966

Mariefred är numera en del av Strängnäs kommun. Därför saknas valresultat efter 1966.

Mandatfördelning i Mariefreds stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Antalet mandat i Mariefreds stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 2
diagram 2

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Mariefreds stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S Ö Total I Övriga ingår
1919 4 8 8 20  
1920 8 8 4 20  
1922-23 8 8 4 20  
1926-27 9 7 4 20  
1930-31 7 5 8 20  
1934-35 7 7 6 20  
1938 5 6 9 20  
1942 5 5 9 1 20 Opolitisk
1946 5 5 9 1 20 Opolitisk
1950 4 6 3 12 2 27 Samhällets välfärd
1954 6 6 2 12 1 27 (uppgift saknas)
1958 5 4 2 11 5 27 De framstegsvänliga
1962 5 5 4 12 1 27 De framstegsvänliga
1966 5 5 4 11 2 27 De framstegsvänliga

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Mariefreds stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Antalet mandat i Mariefreds stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 12 8 8
1920 16 4 4
1922-23 16 4 4
1926-27 16 4 4
1930-31 12 8 8
1934-35 14 6 6
1938 11 9 9
1942 10 9 9
1946 10 9 9
1950 13 12 12
1954 14 12 12
1958 16 11 11
1962 14 12 12
1966 14 11 11

upp

Diagram 2: Antalet mandat i Mariefreds stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp