Mariefred: litteratur och webb

Webb

Strängnäs kommun:www.strangnas.se

Strängnäs i Wikipedia

Litteratur

Callander, Carl Conrad: Om staden Mariefred. (On the town of Mariefred.) Första upplagan 1860. Faksimilupplaga utgiven 1990 som nr 11 i Mariefreds hembygsförenings skriftserie. Red: A-G Gustavsson & Gustav Lundberg.

Gustafson, Anna-Greta & Lundberg, Gustav: Kvarteret Krukmakaren i Mariefred 1675–1987. (The city block "Krukmakaren" in Mariefred 1675–1787.) Mariefred 1988.

Lundberg, Gustav: Nybyggare i MariefrRed: den första bosättningen på norr och söder i Mariefred, från 1780-talet och fram till 1940. (Colonizers in Mariefred: the first settlements in northern and southern Mariefred from the 1780´s to 1940.) Mariefred 1988.