Mariefreds näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Mariefred fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Mariefred fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Mariefred fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Mariefred procentuellt fördelad pån äringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Mariefred 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Mariefred 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Mariefred fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 91 12 9 0 9 4 33 5 1 164
1835 70 6 12 2 9 7 46 2 6 160
1855 79 5 9 7 9 1 27 22 3 162

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Mariefred fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 55,5 7,3 5,5 0 5,5 2,4 20,1 3,0 0,6 100
1835 43,8 3,8 7,5 1,3 5,6 4,4 28,8 1,3 3,8 100
1855 48,8 3,1 5,6 4,3 5,6 0,6 16,7 13,6 1,9 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Mariefred fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Mariefred fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 76 175 35 41 29 145 1 502
1920 106 232 70 59 35 91   593
1930 100 238 58 52 78 77   603
1950 47 321 89 83 116 33 0 689
1960 37 320 92 54 169 19   691

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Mariefred procentuellt fördelad pån äringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 15,1 34,9 7,0 8,2 5,8 28,9 0,2 100,1
1920 17,9 39,1 11,8 9,9 5,9 15,3   99,9
1930 16,6 39,5 9,6 8,6 12,9 12,8   100
1950 6,8 46,6 12,9 12,0 16,8 4,8 0 99,9
1960 5,3 46,3 13,3 7,8 24,4 2,7   99,8

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Mariefred procentuellt fördelad pån äringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Mariefred 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,54 0,40 0,32 1,25 0,74 0,98
1835 1,17 0,61 0,46 1,65 0,56 1,03
1855 1,22 0,68 0,37 1,14 1,56 0,58

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Mariefred 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Mariefred 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,93 0,74 0,94 0,42 1,71
1920 0,85 0,61 0,93 0,52 1,51
1930 0,90 0,57 0,83 0,74 1,41
1950 1,02 0,79 1,24 0,73 1,85
1960 0,98 0,90 0,93 0,92 1,59

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Mariefred 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp