Marstrands näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Marstrand fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Marstrand fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Marstrand fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Marstrand procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Marstrand 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Marstrand 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Marstrand fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 68 10 30 15 27 4 31 2 131 318
1835 22 1 15 28 23 139 14 5 9 256
1855 27 2 14 23 20 141 36 5 29 297

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Marstrand fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 21,4 3,1 9,4 4,7 8,4 1,3 9,7 0,6 41,2 99,8
1835 8,6 0,4 5,9 10,9 9,0 54,3 5,5 1,9 3,5 100
1855 9,1 0,7 4,7 7,7 6,7 47,5 12,1 1,7 9,8 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Marstrand fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Marstrand fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 39 117 39 170 66 96 57 584
1920 76 224 113 115 192 58   778
1930 59 231 75 90 316 57   828
1950 41 243 69 66 93 21 1 534
1960 18 197 68 61 69 5   418

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Marstrand procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 6,7 20,0 6,7 29,1 11,3 16,4 9,8 100
1920 9,8 28,8 14,5 14,8 24,7 7,4   100
1930 7,1 27,9 9,1 10,9 38,2 6,9   100,1
1950 7,7 45,5 12,9 12,4 17,4 3,9 0,2 100
1960 4,3 47,1 16,3 14,6 16,5 1,2   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Marstrand procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Marstrand 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,63 1,09 0,41 0,63 0,15 7,77
1835 0,22 1,17 2,90 0,31 0,83 0,97
1855 0,23 0,87 3,24 0,82 0,19 3,16

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Marstrand 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Marstrand 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,53 0,71 3,34 0,82 0,97
1920 0,63 0,75 1,38 2,19 0,73
1930 0,64 0,54 1,06 2,20 0,76
1950 0,99 0,79 1,28 0,76 1,50
1960 1,00 1,11 1,74 0,63 0,71

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Marstrand 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp