Marstrands kommunala val 1919-1966

Marstrand är numera en del av Kungälvs kommun. Därför saknas valresultat efter 1966.

Mandatfördelning i Marstrands stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Antalet mandat i Marstrands stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 2
diagram 2

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Marstrands stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 8 10 2 20  
1920 9 10 1 20  
1922-23 6 7 5 2 20 Tjänstemannalistan
1926-27 12 4 4 20  
1930-31 9 5 6 20  
1934-35 6 7 6 1 20 Marstrands partilösa
1938 6 5 8 1 20 Partilösa
1942 5 7 8 20  
1946 3 6 5 1 5 20 Koöns kommunalförening
1950 2 9 5 4 20 Koöns kommunalförening
1954 3 8 8 1 20 Koöns kommunalförening
1958 5 7 8 20 För Marstrands väl; Koöns kommunalförening
1962 5 7 8 20 Marstrands medborgarförening 5, För Marstrands väl 3
1966 4 4 5 7 20 Marstrands medborgarförening

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Marstrands stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Antalet mandat i Marstrands stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 18 2 2
1920 19 1 1
1922-23 13 5 5
1926-27 16 4 4
1930-31 14 6 6
1934-35 13 6 6
1938 11 8 8
1942 12 8 8
1946 9 5 6
1950 11 5 5
1954 11 8 8
1958 5 7 7
1962 5 7 7
1966 8 5 5

upp

Diagram 2: Antalet mandat i Marstrands stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

upp