Nackas befolkningsutveckling 1950-1995

Folkmängd i Nacka 1950-1995

tabell 1
diagram 1

Nackas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Nackas andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

upp

Tabell 1: Folkmängd i Nacka 1950-1995

  Staden Kommun
1950 15 489  
1970 27 500 48 532
1995   70 172

Nacka del av Stockholms tätort. Kommunuppgifter ersätter tätort.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Nacka 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Nackas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Kommun
1950 0,47  
1970 0,58 0,74
1995   0,95

Nacka del av Stockholms tätort. Kommunuppgifter ersätter tätort.

upp

Diagram 3: Nackas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Nackas andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Kommun
1950 0,22  
1970 0,47 0,60
1995   0,79

Nacka del av Stockholms tätort. Kommunuppgifter ersätter tätort.

upp

Diagram 4: Nackas andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp