Nackas näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Nacka fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Nacka procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Nacka 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Nacka fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 109 3684 974 611 1392 184 61 7015
1960 108 5343 1161 649 2436 143   9840

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Nacka procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 1,5 52,5 13,9 8,7 19,8 2,6 0,9 99,9
1960 1,1 54,3 11,8 6,6 24,8 1,4   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Nacka procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Nacka 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,15 0,85 0,90 0,86 1,00
1960 1,15 0,80 0,79 0,94 0,82

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Nacka 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp