Nackas historia

Nacka är en av landets yngsta städer, bildad 1949 med 1500 invånare. Tätortsbildningen började dock redan på 1870-talet som förortsbosättning intill från Stockholm utflyttade fabriker. Expansionen sköt fart efter Saltsjöbanans färdigställande 1893. I Saltsjöbaden anlades en patricierförstad, som 1909 bröts loss och bildade egen köping. På flera andra håll utvecklades blandade kåk- och fabrikssamhällen. De största fanns vid Sickla/Järla. Omkring hälften av kommunens befolkning var tätortsbor 1910.

Bebyggelsen har fortsatt att kännetecknas av en korsning mellan villaområden och industrisamhällen. Vid stadsbildandet fanns ett tiotal icke-administrativa tätorter i kommunen med över 90% av befolkningen. Näringslivet har haft en industriell prägel, där Atlas Copco hört till de mest betydande fabrikerna. Pendlingen till Stockholm har varit omfattande och även bebyggelsemässigt har Nacka växt samman med Stockholm.

Bebyggelsen i Nacka har sedan slutet av 1800-talet kännetecknats av en blandning mellan villaområden och industrisamhällen, under senare tid med inslag av flerfamiljshus. I samband med tillkomsten av Saltsjöbanan (öppnad 1893) köpte och upplät banans skapare Knut Wallenberg Järlas och Sicklas mark åt företagen AB de Lavals Ångturbin (1896) och AB Diesels motorfabrik (1898). Under 1890-talet byggdes även Saltsjökvarn och kvarnen Tre kronor.

Efter järnvägens tillkomst startade enskilda villabolag tomtförsäljning vid stationerna Storängen 1904 och Saltsjö-Duvnäs 1907. Senare har i kommunal regi även byggts områden med flerfamiljshus. En mycket stor galleria, Forum Nacka, öppnades 1989, och med den markeras kommuncentrum intill Värmdövägen.