Nackas kommunala val 1950-2010

Mandatfördelning i Nackas stadsfullmäktige 1950-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Nackas kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Nackas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1950-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Nackas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Nackas stadsfullmäktige 1950-1966

  H/M L/Fp Bf/C S K/V Ö Total
1950 6 9   18 2   35
1954 7 10   16 2   35
1958 11 6   16 2   35
1962 9 7   17 2   35
1966 9 8 1 14 3   35

upp

Diagram1: Mandatfördelning i Nackas stadsfullmäktige 1950-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Nackas kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 11 11 6     23 3 1 55 Kommunal Demokrati
1973 15 7 9     20 4   55  
1976 15 8 7     20 5   55  
1979 20 8 5   1 22 5   61  
1982 23 4 5   2 23 4   61  
1985 22 9 3   2 21 4   61  
1988 22 9 3   4 18 4   60  
1991 23 8 2 2 2 18 3 3 61 Nyd
1994 25 6 2   4 20 4   61  
1998 26 5   4 3 18 5   61  
2002 23 10   4 4 16 4   61  
2006 29 7 2 2 4 13 2 2 61 Nackalistan
2010 29 7 2 2 5 11 2 3 61 Nackalistan

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Nackas kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Nackas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1950-1966

  Borg S S+K
1950 15 18 20
1954 17 16 18
1958 17 16 18
1962 16 17 19
1966 18 14 17

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Nackas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1950-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Nackas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 28 23 26 1
1973 31 20 24  
1976 30 20 25  
1979 33 22 27 1
1982 32 23 27 2
1985 34 21 25 2
1988 34 18 22 4
1991 35 18 21 5
1994 33 20 24 4
1998 35 18 23 3
2002 37 16 20 4
2006 40 13 15 6
2010 40 11 13 8

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Nackas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp