Nacka: litteratur och webb

Webb

Nacka kommun:www.nacka.se

Nacka i Wikipedia

Nackas historia

Litteratur

Sundin, Sven Z.: I storstadens skugga. Boo socken på Värmdön 1860–1970. (In the shadow of the metropolis. A history of Boo 1860 –1970.) Stockholm 1990, diss, 251 s. Summary in English.