Norrköpings näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Norrköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Norrköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Norrköping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Norrköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Norrköping 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Norrköping 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Norrköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 844 575 264 141 179 164 490 44 0 2701
1835 871 1585 199 77 143 88 464 70 50 3547
1855 2348 1007 273 90 209 31 365 321 76 4720

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Norrköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 30,6 20,8 9,6 5,1 6,5 5,9 17,7 1,6 2,2 100
1835 24,6 44,7 5,6 2,2 4,0 2,5 13,1 2,0 1,4 100,1
1855 21,1 50,0 5,8 1,9 4,4 0,7 7,7 6,8 1,6 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Norrköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Norrköping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 140 6571 1122 890 944 2224 2750 14 641
1920 1136 16 016 4498 2445 1617 2080   27 792
1930 1222 17 288 5230 2643 3075 2342   31 800
1940 1424 18 564 5358 2940 5070 1627 334 35 317
1950 1151 21 700 6171 3497 6379 928 198 40 024
1960 888 21 965 5672 3374 7685 692   40 276

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Norrköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 1,0 44,9 7,7 6,1 6,4 15,2 18,8 100,1
1920 4,1 57,6 16,2 8,8 5,8 7,5   100
1930 3,8 54,4 16,4 8,3 9,7 7,4   100
1940 4,0 52,6 15,2 8,3 14,3 4,6 0,9 99,9
1950 2,9 54,2 15,4 8,7 15,9 2,3 0,5 99,9
1960 2,2 54,5 14,1 8,4 19,1 1,7   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Norrköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Norrköping 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,32 1,14 0,52 1,16 0,41 0,41
1835 1,71 0,54 0,30 0,75 0,87 0,39
1855 1,67 0,54 0,30 0,52 0,78 0,52

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Norrköping 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Norrköping 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,19 0,81 0,70 0,47 0,90
1920 1,26 0,84 0,82 0,51 0,74
1930 1,24 0,97 0,81 0,56 0,81
1950 1,18 0,94 0,90 0,69 0,88
1960 1,16 0,96 1,00 0,72 1,00

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Norrköping 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp