Östhammars befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Östhammar 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Östhammar 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Östhammars andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-2000

tabell 3
diagram 3

Östhammars andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Östhammar 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Östhammar 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Östhammar 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Östhammar 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Östhammar 1570-1850

1570 204
1610 196
1650 229
1690 298
1730 329
1770 532
1810 496
1850 618

upp

Diagram 1: Folkmängd i Östhammar 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Östhammar 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 618    
1890 725    
1930 1078    
1950 1488 1731 1731
1970 6555 2668 2668
1995   4892 5459

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Östhammar 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Östhammars andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-2000

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,46    
1610 0,36    
1650 0,24    
1690 0,21    
1730 0,21    
1770 0,26    
1810 0,21    
1850 0,18    
1890 0,07    
1930 0,05    
1950 0,05 0,04 0,04
1970 0,14 0,04 0,04
1995   0,07 0,07
2000   0,06 0,07

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Östhammars andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-2000

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Östhammars andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,02    
1850 0,02    
1890 0,01    
1930 0,02    
1950 0,02 0,02 0,02
1970 0,11 0,03 0,03
1995   0,06 0,06

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Östhammars andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Östhammar 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 89 69 20
1841-45 73 61 12
1846-50 80 73 7
1851-55 79 75 4
1856-60 96 79 17
1861-65 78 64 14
1866-70 92 69 23
1871-75 91 80 11
1876-80 104 82 22
1881-85 73 55 18
1886-90 92 55 37
1891-95 92 74 18
1896-1900 77 73 4
1901-05 73 75 -2
1906-10 63 73 -10
1911-15 65 78 -13
1916-20 71 67 4
1921-25 79 66 13
1926-30 72 76 -4
1931-35 75 78 3
1936-40 76 90 -14
1941-45 97 69 28
1946-50 127 98 29

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Östhammar 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Östhammar 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -0,58
1805-10     -1,14
1810-15     0,73
1815-20     0,88
1820-25     -0,64
1825-30     -0,20
1830-35     -0,17
1835-40 34,76 26,95 1,13
1840-45 26,02 21,75 0,21
1845-50 27,63 25,22 1,11
1850-55 25,57 24,27 -1,75
1855-60 33,80 27,82 -0,56
1860-65 27,42 22,50 1,05
1865-70 30,02 22,51 0,03
1870-75 28,57 25,12 -1,44
1875-80 34,55 27,24 1,23
1880-85 22,09 16,64 -0,12
1885-90 27,26 16,30 0,39
1890-95 25,38 20,41 0,33
1895-1900 20,40 19,34 0,77
1900-05 18,53 19,04 1,35
1905-10 14,98 17,36 -0,07
1910-15 15,70 18,84 1,09
1915-20 16,51 15,58 1,56
1920-25 16,97 14,18 2,13
1925-30 13,17 13,91 -0,20
1930-35 13,91 14,47 2,86
1935-40 12,37 14,65 0,73
1940-45 15,40 10,95 -0,08
1945-50 19,80 15,28 2,74

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Östhammar 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Östhammar 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -9 -17
1805-10 -10 -32
1810-15 -14 18
1815-20 -24 22
1820-25 -8 -16
1825-30 -3 -5
1830-35 32 -4
1835-40 20 29
1840-45 12 6
1845-50 7 32
1850-55 4 -54
1855-60 17 -16
1860-65 14 30
1865-70 23 1
1870-75 11 -46
1875-80 22 37
1880-85 18 -4
1885-90 37 13
1890-95 18 12
1895-1900 4 29
1900-05 -2 53
1905-10 -10 -3
1910-15 -13 45
1915-20 4 67
1920-25 13 99
1925-30 -4 -11
1930-35 3 154
1935-40 -14 45
1940-45 28 -5
1945-50 29 176

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Östhammar 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Östhammar 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 589 -0,31 -0,58
1805-10 563 -0,36 -1,14
1810-15 496 -0,56 0,73
1815-20 500 -0,96 0,88
1820-25 498 -0,32 -0,64
1825-30 492 -0,12 -0,20
1830-35 484 1,32 -0,17
1835-40 512 0,78 1,13
1840-45 561 0,43 0,21
1845-50 579 0,24 1,11
1850-55 618 0,13 -1,75
1855-60 568 0,60 -0,56
1860-65 569 0,49 1,05
1865-70 613 0,75 0,03
1870-75 637 0,35 -1,44
1875-80 602 0,73 1,23
1880-85 661 0,54 -0,12
1885-90 675 1,10 0,39
1890-95 725 0,50 0,33
1895-1900 755 0,11 0,77
1900-05 788 -0,05 1,35
1905-10 841 -0,24 -0,07
1910-15 828 -0,31 1,09
1915-20 860 0,09 1,56
1920-25 931 0,28 2,13
1925-30 1093 -0,07 -0,20
1930-35 1078 0,06 2,86
1935-40 1229 -0,23 0,73
1940-45 1260 0,44 -0,08
1945-50 1283 0,45 2,74

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Östhammar 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp