Östhammars näringsliv 1805-1855 resp 1900-1970

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Östhammar fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Östhammar fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Östhammar fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Östhammar procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Östhammar 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Östhammar 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Östhammar fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 63 1 5 10 30 0 6 0 65 180
1835 71 2 9 6 7 3 20 0 38 156
1855 84 1 10 15 10 0 34 0 20 174

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Östhammar fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 35,0 0,6 2,8 5,6 16,7 0 3,3 0 36,1 100,1
1835 45,5 1,3 5,8 3,8 4,5 1,9 12,8 0 24,4 100
1855 48,3 0,6 5,7 8,6 5,7 0 19,5 0 11,5 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Östhammar fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Östhammar fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 4 113 24 22 33 44 30 270
1920 7 164 65 43 50 41   370
1930 12 159 73 57 101 54   456
1950 8 235 95 65 179 28 8 618
1960 18 229 91 65 254 16   673

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Östhammar procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 1,5 41,8 8,9 8,1 12,2 16,3 11,1 99,9
1920 1,9 44,3 17,6 11,6 13,5 11,1   100
1930 2,6 34,9 16,0 12,5 22,1 11,8   99,9
1950 1,3 38,0 15,4 10,5 29,0 4,5 1,3 100
1960 2,7 34,0 13,5 9,7 37,7 2,4   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Östhammar procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Östhammar 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsfolk Husligt Övrigt
1805 0,92 0,65 0,70 0,22 0 6,81
1835 1,15 0,67 0,29 0,73 0 6,78
1855 1,15 1,00 0,34 1,32 0 3,71

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Östhammar 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Östhammar 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,11 0,94 0,93 0,89 0,96
1920 0,97 0,91 1,08 1,19 1,10
1930 0,80 0,95 1,21 1,27 1,30
1950 0,83 0,94 1,08 1,27 1,73
1960 0,72 0,92 1,15 1,43 1,41

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Östhammar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp