Östhammar: litteratur och webb

Webb

Östhammars kommun:www.osthammar.se

Östhammar i Wikipedia

Litteratur

Ahlsén, Martin: Tvärnö. Södergården/Mellangården under fyra århundraden. (Tvärnö: Södergården/Mellangården during four centuries.) Uppsala 1990, 40 s, ill.

Dannemorabygden. Socknarna Dannemora, Film, Morkarla. (The parishes of Dannemora, Film, Morkarla.) Dannemora hembygdsförening. Del 1-2. 110 s. Österbybruk 1989, -90.

Eklund, Karl Johan: Bebyggelsen, Forsmarks bruk. Stockholm 1990, 46 s, ill.

Essemyr, Mats: Bruksarbetarnas livsmedelskonsumtion. Forsmarks bruk 1730-1880. Uppsala 1988, diss, 228 s.

Fogelmarck, Stig: Herrgården, Forsmarks bruk. Stockholm 1986, 47 s, ill.

Nottby, Jonas mfl: Forsmark och vallonjärnet. Stockholm 1987, 288 s, ill.