Östhammars kommunala val 1920-2010

Mandatfördelning i Östhammars stadsfullmäktige 1920-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Östhammars kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Östhammars stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Östhammars kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Östhammars stadsfullmäktige 1920-1966

  H/M L/Fp Bf/C S K/V Ö Summa I Övriga ingår
1920 5 10 5 20  
1922 10 6 4 20  
1926 6 7 4 3 20 Samlingslistan 2, Över partierna 1
1930 4 7 2 7 20 Över partierna
1934 7 6 7 20  
1938 6 6 7 1 20 Över partierna
1942 7 5 8 20  
1946 6 5 8 1 20  
1950 4 4 7 5 20 Opolitisk kommunal samling
1954 5 2 8 5 20 Opolitisk kommunal samling
1958 11 18 11 40 Samhället främst (h+fp+opol)
1962 5 3 10 16 6 40 Opolitisk kommunal samling
1966 6 5 10 16 1 2 40 Opolitisk kommunal samling

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Östhammars stadsfullmäktige 1920-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Östhammars kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 4 4 13     17 1 1 40 Opolitisk kommunal samling
1973 5 3 16 1   22 2   49  
1976 5 3 15 1   23 2   49  
1979 6 3 13 1   24 2   49  
1982 7 2 12 1 2 23 2   49  
1985 7 4 9 1 2 24 2   49  
1988 7 4 10 1 2 23 2   49  
1991 9 4 10 1 1 21 1 2 49 NyD
1994 8 2 9   2 25 2 1 49 NyD
1998 9 2 8 2 2 22 4   49  
2002 8 3 9 2 2 21 2 2 49 Solidaritet och Samverkan
2006 9 2 9 2 2 18 2 4 48 BOA (2), SOS (2)
2010 10 2 9 1 2 19 2 4 49 Borgerligt Alternativ 2, Sd 2

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Östhammars kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Östhammars stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

  Borg S S+K
1920 15 5 5
1922 16 4 4
1926 13 4 4
1930 11 2 2
1934 13 7 7
1938 12 7 7
1942 12 8 8
1946 11 8 9
1950 8 7 7
1954 7 8 8
1958 11 18 18
1962 18 16 16
1966 21 16 17

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Östhammars stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Östhammars kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 21 17 18 1
1973 25 22 24  
1976 24 23 25  
1979 23 24 26  
1982 22 23 25 2
1985 21 24 26 2
1988 22 23 25 2
1991 24 21 22 3
1994 19 25 27 3
1998 21 22 26 2
2002 22 21 23 4
2006 22 18 20 6
2010 22 19 21 6

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Östhammars kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp