Skänninges befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Skänninge 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Skänninge 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Skänninges andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Skänninges andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Skänninge 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Skänninge 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Skänninge 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Skänninge 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Skänninge 1570-1850

1570 170
1610 648
1650 326
1690 561
1730 514
1770 700
1810 777
1850 1230

upp

Diagram 1: Folkmängd i Skänninge 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Skänninge 1850-1995

  Staden Tätort
1850 1230  
1890 1363  
1930 1751  
1950 2355 2355
1970 4458 3559
1995   3535

upp

Diagram 2: Folkmängd i Skänninge 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Skänninges andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort
1570 0,38  
1610 1,18  
1650 0,32  
1690 0,39  
1730 0,32  
1770 0,34  
1810 0,35  
1850 0,35  
1890 0,15  
1930 0,09  
1950 0,07 0,05
1970 0,09 0,05
1995   0,05

upp

Diagram 3: Skänninges andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Skänninges andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort
1810 0,03  
1850 0,04  
1890 0,03  
1930 0,03  
1950 0,03 0,02
1970 0,07 0,04
1995   0,04

upp

Diagram 4: Skänninges andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Skänninge 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 123 136 -13
1841-45 137 135 2
1846-50 154 138 16
1851-55 177 118 59
1856-60 245 191 54
1861-65 217 169 48
1866-70 187 187 0
1871-75 186 148 38
1876-80 197 208 -11
1881-85 180 139 41
1886-90 154 118 36
1891-95 116 189 -73
1896-1900 149 145 4
1901-05 145 117 78
1906-10 145 113 32
1911-15 152 125 27
1916-20 198 124 74
1921-25 366 127 239
1926-30 257 115 142
1931-35 110 128 -18
1936-40 121 131 -10
1941-45 179 108 71
1946-50 219 118 101

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Skänninge 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Skänninge 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,00
1805-10     -0,96
1810-15     1,16
1815-20     -0,42
1820-25     1,04
1825-30     1,37
1830-35     0,53
1835-40 23,25 25,71 0,74
1840-45 25,28 24,91 0,15
1845-50 28,15 25,23 2,19
1850-55 28,78 19,19 0,86
1855-60 36,51 28,46 1,71
1860-65 28,72 22,37 -0,11
1865-70 24,11 24,11 -1,56
1870-75 26,01 20,70 1,92
1875-80 24,55 25,92 -0,80
1880-85 23,53 18,17 -0,89
1885-90 20,49 15,70 -2,34
1890-95 17,02 27,73 -0,63
1895-1900 23,90 23,26 0,63
1900-05 22,48 18,14 -0,16
1905-10 22,17 17,28 0,58
1910-15 22,06 18,14 1,31
1915-20 26,49 16,59 2,29
1920-25 42,07 14,60 -2,18
1925-30 28,73 12,86 -2,01
1930-35 12,56 14,62 -0,37
1935-40 14,23 15,40 1,12
1940-45 20,04 12,09 -0,30
1945-50 23,93 12,90 4,63

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Skänninge 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Skänninge 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 30 0
1805-10 -56 -42
1810-15 19 45
1815-20 36 -18
1820-25 32 45
1825-30 16 65
1830-35 4 27
1835-40 -13 39
1840-45 2 8
1845-50 16 120
1850-55 59 53
1855-60 54 115
1860-65 48 -8
1865-70 0 -121
1870-75 38 137
1875-80 -11 -64
1880-85 41 -68
1885-90 36 -176
1890-95 -73 -43
1895-1900 4 39
1900-05 78 -10
1905-10 32 38
1910-15 27 90
1915-20 74 171
1920-25 239 -190
1925-30 142 -180
1930-35 -18 -32
1935-40 -10 95
1940-45 71 -27
1945-50 101 424

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Skänninge 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Skänninge 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 845 0,71 0,00
1805-10 875 -1,28 -0,96
1810-15 777 0,49 1,16
1815-20 851 0,85 -0,42
1820-25 869 0,74 1,04
1825-30 946 0,34 1,37
1830-35 1027 0,08 0,53
1835-40 1058 -0,25 0,74
1840-45 1084 0,04 0,15
1845-50 1094 0,29 2,19
1850-55 1230 0,96 0,86
1855-60 1342 0,80 1,71
1860-65 1511 0,64 -0,11
1865-70 1551 0,00 -1,56
1870-75 1430 0,53 1,92
1875-80 1605 -0,14 -0,80
1880-85 1530 0,54 -0,89
1885-90 1503 0,48 -2,34
1890-95 1363 -1,07 -0,63
1895-1900 1247 0,06 0,63
1900-05 1290 1,21 -0,16
1905-10 1308 0,49 0,58
1910-15 1378 0,39 1,31
1915-20 1495 0,99 2,29
1920-25 1740 2,75 -2,18
1925-30 1789 1,59 -2,01
1930-35 1751 -0,21 -0,37
1935-40 1701 -0,12 1,12
1940-45 1786 0,80 -0,30
1945-50 1830 1,10 4,63

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Skänninge 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp