Skänninges kommunala val 1919-1966

Öregrund är numera en del av Mjölby kommun. Därför saknas valresultat efter 1966.

Mandatfördelning i Skänninges stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Antalet mandat i Skänninges stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 2
diagram 2

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Skänninges stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 6 8 6 20  
1920 10 5 5 20  
1922-23 11 4 5 20  
1926-27 13 4 3 20  
1930-31 9 5 6 20  
1934-35 6 4 7 3 20 Jordbrukarlistan
1938 7 3 1 9 20  
1942 6 3 2 9 20  
1946 6 4 1 8 1 20  
1950 4 7 5 16 32  
1954 7 6 4 15 32  
1958 8 4 6 14 32  
1962 6 4 6 15 1 32  
1966 7 3 6 13 2 1 32 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Skänninges stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Antalet mandat i Skänninges stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 14 6 6
1920 15 5 5
1922-23 15 5 5
1926-27 17 3 3
1930-31 14 6 6
1934-35 10 7 7
1938 11 9 9
1942 10 9 9
1946 11 8 9
1950 16 16 16
1954 17 15 15
1958 18 14 14
1962 16 15 16
1966 16 13 15

upp

Tabell 2: Antalet mandat i Skänninges stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp