Skänninge: litteratur och webb

Webb

Mjölby kommun:www.mjolby.se

Skänninge i Wikipedia

Litteratur

Schück, Adolf et al.: Skänninge stads historia. (History of the town of Skänninge.) Linköping 1929, 236 s.