Skänninges näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skänninge fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skänninge fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Skänninge fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Skänninge procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Skänninge 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Skänninge 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skänninge fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 90 2 26 0 35 16 123 23 0 315
1835 101 4 21 0 19 6 107 0 7 265
1855 141 2 31 0 17 0 50 73 60 374

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skänninge fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 27,8 0,6 8,0 0 10,8 4,9 38,0 7,1 2,8 100
1835 38,1 1,5 7,9 0 7,1 2,3 40,4 0 2,6 99,9
1855 37,7 0,5 8,3 0 4,5 0 13,4 19,5 16,0 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skänninge fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Skänninge fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 73 129 38 17 49 59 60 425
1920 109 250 143 46 66 84   698
1930 130 231 150 51 134 99   795
1950 59 402 235 77 134 36 11 954
1960 64 486 262 79 176 39   1106

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Skänninge procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 17,2 30,3 8,9 4,0 11,5 13,9 14,1 99,9
1920 15,6 35,8 20,5 6,6 9,5 12,0   100
1930 16,3 29,1 18,9 6,4 16,8 12,4   99,9
1950 6,2 42,1 24,6 8,1 14,0 3,8 1,1 99,9
1960 5,8 43,9 23,7 7,1 15,9 3,5   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Skänninge procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Skänninge 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,73 0,62 0,66 2,48 1,82 0,53
1835 0,97 0,55 0,43 2,31 0,00 0,72
1855 0,90 0,58 0,27 0,91 2,24 5,16

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Skänninge 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Skänninge 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,80 0,94 0,46 0,84 0,82
1920 0,78 1,06 0,62 0,84 1,19
1930 0,67 1,12 0,62 0,97 1,36
1950 0,92 1,50 0,84 0,61 1,46
1960 0,93 1,61 0,85 0,60 2,06

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Skänninge 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp