Skellefteås befolkningsutveckling 1890-1995

Folkmängd i Skellefteå 1890-1995

tabell 1
diagram 1

Skellefteås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995

tabell 3
diagram 3

Skellefteås andel av rikets befolkning 1890-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Skellefteå 1856-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Skellefteå 1860-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Skellefteå 1855-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Skellefteå 1860-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Skellefteå 1890-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1890 1166    
1930 5203    
1950 13 968 12 217 17 943
1970 61 787 27 456 30 933
1995   31 940 44 522

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Skellefteå 1890-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Skellefteås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1890 0,13    
1930 0,26    
1950 0,42 0,27 0,39
1970 1,30 0,42 0,47
1995   0,43 0,60

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Skellefteås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Skellefteås andel av rikets befolkning 1890-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1890 0,03    
1930 0,08    
1950 0,20 0,13 0,18
1970 1,05 0,34 0,38
1995   0,36 0,50

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Skellefteås andel av rikets befolkning 1890-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Skellefteå 1856-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1856-60 0 0 32
1861-65 69 25 44
1866-70 69 47 22
1871-75 97 72 25
1876-80 91 51 40
1881-85 140 73 67
1886-90 155 80 75
1891-95 175 96 79
1896-1900 157 84 73
1901-05 159 77 82
1906-10 135 74 61
1911-15 174 84 90
1916-20 323 171 152
1921-25 369 165 204
1926-30 415 217 198
1931-35 757 293 464
1936-40 830 316 514
1941-45 1182 377 805
1946-50 1362 455 907

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Skellefteå 1856-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Skellefteå 1860-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1860-65 39,77 14,41 5,76
1865-70 31,87 21,71 2,96
1870-75 33,62 24,96 4,92
1875-80 24,46 13,71 2,50
1880-85 31,93 16,65 2,05
1885-90 29,98 15,47 1,10
1890-95 30,02 16,47 -0,74
1895-1900 26,12 13,98 0,07
1900-05 24,86 12,04 0,05
1905-10 19,79 10,85 0,25
1910-15 24,13 11,65 1,47
1915-20 28,31 14,99 4,81
1920-25 24,74 11,06 2,27
1925-30 21,51 11,25 6,51
1930-35 29,10 11,26 9,53
1935-40 16,75 6,38 -0,41
1940-45 23,05 7,35 2,22
1945-50 22,32 7,46 1,41

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Skellefteå 1860-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Skellefteå 1855-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1855-60 32 50
1860-65 44 100
1865-70 22 64
1870-75 25 142
1875-80 40 93
1880-85 67 90
1885-90 75 57
1890-95 79 -43
1895-1900 73 4
1900-05 82 3
1905-10 61 17
1910-15 90 106
1915-20 152 549
1920-25 204 339
1925-30 198 1147
1930-35 464 2479
1935-40 514 -169
1940-45 805 1141
1945-50 907 858

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Skellefteå 1855-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Skellefteå 1860-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1860-65 347 2,54 5,76
1865-70 433 1,02 2,96
1870-75 577 0,87 4,92
1875-80 744 1,08 2,50
1880-85 877 1,53 2,05
1885-90 1034 1,45 1,10
1890-95 1166 1,36 -0,74
1895-1900 1202 1,21 0,07
1900-05 1279 1,28 0,05
1905-10 1364 0,89 0,25
1910-15 1442 1,25 1,47
1915-20 2282 1,33 4,81
1920-25 2983 1,37 2,27
1925-30 3526 1,12 6,51
1930-35 5203 1,78 9,53
1935-40 8146 1,26 -0,41
1940-45 10 257 1,57 2,22
1945-50 12 203 1,49 1,41

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Skellefteå 1860-1950

Stort diagram

diagram

upp