Skellefteås historia

Redan under 1500- och 1600-talen fanns planer på att anlägga en stad i Skellefteå socken. Det av Karl XI privilegierade Hedvigstad kom dock aldrig till stånd, och det dröjde till 1845 innan Skellefteå grundlades; först 1881 skildes staden från socknen.

Skellefteå var länge Norrlands minsta stad, men växte starkt efter att malmbrytning i Boliden inletts på 1920-talet och utvecklades till en av landsdelens viktigaste industri- och handelsstäder.