Skellefteås näringsliv 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Skellefteå fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Skellefteå procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Skellefteå 1900-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Skellefteå fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 231 374 114 70 227 413 239 1668
1920 293 996 400 233 261 335   2518
1930 381 933 492 302 490 426   3024
1950 234 1475 629 367 780 140 18 3643
1960 266 1691 644 307 826 99   3833

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Skellefteå procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 13,8 22,4 6,8 4,2 13,6 24,8 14,3 99,9
1920 11,6 39,5 15,9 9,2 10,4 13,3   99,9
1930 12,6 30,8 16,3 10,0 16,2 14,1   100
1950 6,4 40,5 17,3 10,1 21,4 3,8 0,5 100
1960 6,9 44,1 16,8 8,0 21,5 2,6   99,9

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Skellefteå procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Skellefteå 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,59 0,72 0,48 0,99 1,47
1920 0,86 0,82 0,86 0,92 1,32
1930 0,70 0,96 0,97 0,93 1,55
1950 0,88 1,05 1,04 0,93 1,46
1960 0,94 1,14 0,95 0,81 1,53

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Skellefteå 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp