Skellefteå: litteratur och webb

Webb

Skellefteå kommun:www.skelleftea.se

Skellefteå i Wikipedia

Skellefteås historia

Litteratur

Björklund, Lars: Vid ett jubileum. (Skelleftebygdens historia) Skellefteå 1994, 265 s, ill. ONR 99-2012307-2

Lundmark, Ingvar (red.): Skellefteå - en 150-årig historia : en jubileumsbok. Skellefteå 1995, 223 s, ill.

Skelleftebydgdens historia, 1–7. (History of the Skellefteå region, vols. 1–7.)

Vol. 1: Kolonisation, uppodling och utveckling. (Colonization, cultivation and development.) Av Ernst Westerlund. Skellefteå 1973, 238 s.

Vol. 2: Den industriella utvecklingen 1900–1975. (The industrial development, 1900–1975.) Av Gunnar Lindkvist. Skellefteå 1980, 214 s.

Vol. 3: Den förhistoriska utvecklingen under 7000 år. (The pre-historic development during 7000 years.) Av Noel Broadbent. Skellefteå, 1982, 198 s.

Vol. 4: Byarnas förvandling 1930–1980. (The transformation of the villages.) Av John Olofsson. Skellefteå 1984, 233 s.

Vol. 5: Den föränderliga skolan. (The changing school.) Av Stig Stierna. Skellefteå 1986, 292 s.

Vol. 6: Kulturlivet i Skellefteå. (Cultural life in Skellefteå.) Av Hans Clausén. Skellefteå 316 s.

Vol. 7: Sex kommuner under ett halvsekel. (Six municipal districts during half a century.) Av John Olofsson. Skellefteå 1990, 197 s.