Skellefteås kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Skellefteås stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Skellefteås kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Skellefteås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Skellefteås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Skellefteås stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 12 7 3 22  
1920 13 6 3 22  
1922-23 15 5 2 22  
1926-27 13 4 5 22  
1930-31 11 3 8 22  
1934-35 10 2 10 22  
1938 10 5 14 1 30  
1942 8 5 16 1 30  
1946 6 6 16 2 30  
1950 5 7 18 30  
1954 6 7 25 2 40  
1958 11 6 28 45  
1962 5 8 1 31 45  
1966 7 9 9 31 3 1 60 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Skellefteås stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Skellefteås kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt
1970 5 11 11 1 33 61
1973 6 6 17 3 33 65
1976 6 6 15 3 33 2 65
1979 6 7 14 3 33 2 65
1982 7 4 13 3 36 2 65
1985 6 8 10 3 36 2 65
1988 4 8 10 4 2 35 2 65
1991 6 6 11 5 1 34 2 65
1994 5 6 7 3 3 37 4 65
1998 4 8 5 5 2 34 7 65
2002 4 10 6 5 2 32 6 65
2006 4 8 6 4 2 35 6   65
2010 6 8 5 3 4 33 6 0 65

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Skellefteås kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Skellefteås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 19 3 3
1920 19 3 3
1922-23 20 2 2
1926-27 17 5 5
1930-31 14 8 8
1934-35 12 10 10
1938 15 14 15
1942 13 16 17
1946 12 16 18
1950 12 18 18
1954 13 25 27
1958 17 28 28
1962 14 31 31
1966 25 31 34

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Skellefteås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Skellefteås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 28 33 33
1973 32 33 33
1976 30 33 35
1979 30 33 35
1982 27 36 38
1985 27 36 38
1988 26 35 37 2
1991 28 34 36 1
1994 21 37 41 3
1998 22 34 41 2
2002 25 32 38 2
2006 22 35 41 2
2010 22 33 39 4

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Skellefteås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp