Skövdes befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Skövde 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Skövde 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Skövdes andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Skövdes andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Skövde 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Skövde 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Skövde 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Skövde 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Skövde 1570-1850

1570 176
1610 246
1650 234
1690 342
1730 330
1770 476
1810 549
1850 865

upp

Diagram 1: Folkmängd i Skövde 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Skövde 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 865    
1890 4297    
1930 10 848    
1950 17 755 17 755 19 347
1970 29 790 29 040 32 923
1995   32 146 44 775

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Skövde 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Skövdes andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,39    
1610 0,45    
1650 0,23    
1690 0,24    
1730 0,21    
1770 0,23    
1810 0,25    
1850 0,25    
1890 0,48    
1930 0,54    
1950 0,54 0,39 0,42
1970 0,63 0,44 0,50
1995   0,44 0,61

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Skövdes andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Skövdes andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,02    
1850 0,03    
1890 0,10    
1930 0,18    
1950 0,25 0,18 0,20
1970 0,51 0,36 0,40
1995   0,37 0,51

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Skövdes andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Skövde 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 87 86 1
1841-45 96 85 11
1846-50 119 89 30
1851-55 148 110 38
1856-60 227 146 81
1861-65 308 174 134
1866-70 330 191 139
1871-75 342 232 110
1876-80 480 262 218
1881-85 574 282 292
1886-90 597 327 270
1891-95 511 298 213
1896-1900 491 320 171
1901-05 494 318 176
1906-10 695 340 355
1911-15 762 469 293
1916-20 963 608 355
1921-25 879 579 300
1926-30 798 620 178
1931-35 755 611 144
1936-40 907 625 282
1941-45 1529 597 932
1946-50 1893 739 1154

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Skövde 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Skövde 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     1,13
1805-10     6,17
1810-15     2,77
1815-20     -0,43
1820-25     0,57
1825-30     -0,76
1830-35     0,36
1835-40 28,67 28,34 1,45
1840-45 29,45 26,07 2,02
1845-50 32,65 24,42 2,91
1850-55 34,22 25,43 5,76
1855-60 39,41 25,35 3,30
1860-65 43,29 24,46 3,06
1865-70 37,18 21,52 4,12
1870-75 30,00 20,35 2,39
1875-80 36,05 19,68 3,21
1880-85 34,70 17,05 2,82
1885-90 29,36 16,08 -0,20
1890-95 23,78 13,87 0,08
1895-1900 21,68 14,13 0,76
1900-05 20,28 13,05 2,55
1905-10 24,51 11,99 1,75
1910-15 16,96 10,44 1,21
1915-20 19,91 12,57 -0,26
1920-25 17,75 11,69 -0,11
1925-30 15,73 12,22 1,03
1930-35 13,92 11,26 0,81
1935-40 15,86 10,93 1,41
1940-45 24,42 9,54 4,44
1945-50 23,32 9,10 0,45

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Skövde 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Skövde 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 0 24
1805-10 5 138
1810-15 -22 76
1815-20 4 -13
1820-25 22 17
1825-30 9 -24
1830-35 -22 11
1835-40 1 44
1840-45 11 66
1845-50 30 106
1850-55 38 249
1855-60 81 190
1860-65 134 218
1865-70 139 366
1870-75 110 273
1875-80 218 427
1880-85 292 467
1885-90 270 -40
1890-95 213 18
1895-1900 171 172
1900-05 176 622
1905-10 355 495
1910-15 293 393
1915-20 355 -124
1920-25 300 -55
1925-30 178 521
1930-35 144 442
1935-40 282 806
1940-45 932 2783
1945-50 1154 364

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Skövde 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Skövde 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 423 0,00 1,13
1805-10 447 0,22 6,17
1810-15 549 -0,80 2,77
1815-20 603 0,13 -0,43
1820-25 594 0,74 0,57
1825-30 633 0,28 -0,76
1830-35 618 -0,71 0,36
1835-40 607 0,03 1,45
1840-45 652 0,34 2,02
1845-50 729 0,82 2,91
1850-55 865 0,88 5,76
1855-60 1152 1,41 3,30
1860-65 1423 1,88 3,06
1865-70 1775 1,57 4,12
1870-75 2280 0,96 2,39
1875-80 2663 1,64 3,21
1880-85 3308 1,77 2,82
1885-90 4067 1,33 -0,20
1890-95 4297 0,99 0,08
1895-1900 4529 0,76 0,76
1900-05 4872 0,72 2,55
1905-10 5670 1,25 1,75
1910-15 6520 0,90 1,21
1915-20 9673 0,73 -0,26
1920-25 9904 0,61 -0,11
1925-30 10 149 0,35 1,03
1930-35 10 848 0,27 0,81
1935-40 11 434 0,49 1,41
1940-45 12 522 1,49 4,44
1945-50 16 237 1,42 0,45

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Skövde 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp