Skövde: litteratur och webb

Webb

Skövde kommun:www.skovde.se

Skövde i Wikipedia

Skövdes historia

Skövdes historia i turistcentrum

Litteratur

Carlquist, Thomas & Bergström, Lars: Skövde: stadsplanering och bebyggelse 1760–1960. (Skövde: town planning and architecture 1760–1960.) Skara 1991, 300 s.

Fridell, Ivar Oscar: Skövde i äldre tider. Några drag ur stadens kulturella och ekonomiska historia åren 1750–1850. (Skövde in past times. From the cultural and economic history of the town.) Ny utgåva 1984, 287 s.

Linde, Gunnar: Staden Skövde 1400-1759. Välmåga, armod, förintelse. (The town of Skövde, 1400-1759. Prosperity, poverty, destruction). Skövdeortens hembygds- och fornminnesförenings skriftserie; 11. Skövde 1971, 275 s.