Skövdes kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Skövdes stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Skövdes kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Skövdes stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Skövdes kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Skövdes stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 14 6 5 5 30  
1920 16 5 4 5 30  
1922-23 17 5 4 5 1 32 Lantbrukare
1926-27 18 2 11 1 32  
1930-31 18 2 11 1 32  
1934-35 14 4 14 32  
1938 10 4 16 2 32  
1942 10 5 15 2 32  
1946 8 8 12 4 32  
1950 7 11 1 19 2 40  
1954 7 11 1 19 2 40  
1958 9 9 3 18 1 40  
1962 6 9 3 21 1 40  
1966 6 10 5 16 2 1 40 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Skövdes stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Skövdes kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 7 10 16 1   23 2   59  
1973 8 7 17 2   23 2   59  
1976 7 8 18 2   22 2   59  
1979 11 7 12 2   25 2   59  
1982 12 4 12 2   27 2   59  
1985 11 8 10 2   26 2   59  
1988 9 8 10 2 4 26 2   61  
1991 10 6 12 4 2 21 2 4 61 Nyd
1994 8 3 20 2 2 23 3   61  
1998 12 2 13 6 2 21 5   61  
2002 11 5 10 6 2 23 4   61  
2006 15 4 9 4 2 21 4 2 61 Sd
2010 16 6 7 3 4 19 3 3 61  

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Skövdes kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Skövdes stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 20 5 10
1920 21 4 9
1922-23 22 4 9
1926-27 20 11 12
1930-31 20 11 12
1934-35 18 14 14
1938 14 16 18
1942 15 15 17
1946 16 12 16
1950 19 19 21
1954 19 19 21
1958 21 18 19
1962 18 21 22
1966 21 16 18

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Skövdes stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Skövdes kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 34 23 25  
1973 34 23 25  
1976 35 22 24  
1979 32 25 27  
1982 30 27 29  
1985 31 26 28  
1988 29 26 28 4
1991 32 21 23 6
1994 33 23 26 2
1998 33 21 26 2
2002 32 23 27 2
2006 32 21 25 4
2010 32 19 22 7

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Skövdes kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp