Skövdes historia

Skövde har sannolikt vuxit fram ur en medeltida vallfartsort; ett brev från 1281 ställer Sankta Elins mässa i Skövde under Skarabiskopens beskydd. Staden omtalas först 1413, i Erik av Pommerns skattebok. Ännu ca 1750 hade Skövde bara ca 500 invånare.

Efter 1850 utvecklades Skövde till en av Västergötlands mest betydande städer: 1859 öppnades järnvägsförbindelser med Göteborg och Stockholm. Från 1905 sökte sig flera regementen till Skövde, som blev en stor garnisonsort. Den industriella etableringen har inkluderat företag som Volvo, Gullhögens Bruk och Rockwool.