Skövdes näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skövde fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skövde fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Skövde fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Skövde procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Skövde 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Skövde 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skövde fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 41 2 12 0 15 5 31 10 7 123
1835 70 2 17 0 11 2 49 1 21 173
1855 126 8 26 0 20 9 40 57 12 298

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skövde fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 33,3 1,6 9,8 0 12,2 4,1 25,2 8,1 5,7 100
1835 40,5 1,2 9,8 0 6,3 1,2 28,3 0,6 12,1 100
1855 42,3 2,7 8,7 0 6,7 3,0 13,4 19,1 4,0 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skövde fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Skövde fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 107 682 182 127 256 533 31 1918
1920 429 1725 698 279 788 540   4459
1930 495 1840 651 313 1342 569   5210
1940 349 2344 772 350 1879 414 39 6147
1950 260 3587 1103 565 2148 231 20 7914
1960 217 5043 1313 509 2563 178   9823

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Skövde procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 5,6 35,6 9,5 6,6 13,3 27,8 1,6 100
1920 9,6 38,7 15,6 6,3 17,7 12,1   100
1930 9,5 35,3 12,5 6,0 25,8 10,9   100
1940 5,7 38,1 12,6 5,7 30,6 6,7 0,6 100
1950 3,3 45,3 13,9 7,1 27,1 2,9 0,3 99,9
1960 2,2 51,3 13,4 5,2 26,1 1,8   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Skövde procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Skövde 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,90 0,76 0,69 1,65 2,08 1,07
1835 1,03 0,68 0,34 1,62 0,26 3,36
1855 1,06 0,61 0,58 0,91 2,19 1,29

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Skövde 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Skövde 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,94 1,00 0,76 0,97 1,64
1920 0,84 0,80 0,59 1,57 1,20
1930 0,81 0,74 0,58 1,48 1,20
1950 0,99 0,85 0,73 1,18 1,12
1960 1,09 0,91 0,62 0,99 1,06

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Skövde 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp