Solnas befolkningsutveckling 1950-1995

Folkmängd i Solna 1950-1995

tabell 1
diagram 1

Solnas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Solnas andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Solna 1946-1950

tabell 5
diagram 5

Födelsenetto och flyttnetto i Solna 1946-1950

tabell 7
diagram 7

upp

Tabell 1: Folkmängd i Solna 1950-1995

  Staden Kommun
1950 37 063  
1970 55 557 55 557
1995   54 417

Solna del av Stockholms tätort. Kommunuppgifter ersätter tätort.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Solna 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Solnas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Kommun
1950 1,12  
1970 1,17 0,85
1995   0,74

Solna del av Stockholms tätort. Kommunuppgifter ersätter tätort.

upp

Diagram 3: Solnas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Solnas andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Kommun
1950 0,52  
1970 0,95 0,69
1995   0,62

Solna del av Stockholms tätort. Kommunuppgifter ersätter tätort.

upp

Diagram 4: Solnas andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Solna 1946-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1946-50 5705 1872 3833

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Solna 1946-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Solna 1946-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1946-50 3833 2276

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Solna 1946-1950

Stort diagram

diagram

upp