Solna: litteratur och webb

Webb

Solna kommun:www.solna.se

Solna i Wikipedia

Solnas historia

Litteratur

Widengren, Gunilla (red): Solna stad 50 år : stadsbildning, kommunikationer, samhällsservice, kultur och fritid. Solna 1993, 238 s, ill.