Solna: näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Solna fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Solna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Solna 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Solna fördelad på näringsgrenar 1940-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 131 6901 2840 2321 5455 306 203 18 157
1960 209 9572 3525 2853 9066 307   25 532

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Solna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 0,7 38,0 15,6 12,8 30,0 1,7 1,1 99,9
1960 0,8 37,5 13,8 11,2 35,5 1,2   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Solna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Solna 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 0,83 0,95 1,32 1,31 0,65
1960 0,80 0,94 1,33 1,34 0,71

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Solna 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp