Solnas kommunala val 1942-2010

Mandatfördelning i Solnas stadsfullmäktige 1942-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Solnas kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Solnas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1942-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Solnas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Solnas stadsfullmäktige 1942-1966

  H/M L/Fp Bf/C S K/V Ö Summa
1942 11 8 23 8 50
1946 6 10 20 14 50
1950 5 16 24 5 50
1954 9 15 20 6 50
1958 14 10 22 4 50
1962 11 12 24 3 50
1966 11 13 2 19 5 50

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Solnas stadsfullmäktige 1942-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Solnas kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 9 11 6     22 3   51  
1973 11 7 8     21 4   51  
1976 12 9 6     20 4   51  
1979 18 9 5     24 5   61  
1982 20 4 4   1 27 5   61  
1985 19 9 2   2 24 5   61  
1988 17 10 2   4 23 5   61  
1991 20 8 2 2 3 20 4 2 61 Nyd
1994 21 6 2 1 3 24 4   61  
1998 23 4   4 3 20 7   61  
2002 20 8   4 3 21 5   61  
2006 28 6 1 2 4 16 4   61  
2010 26 6 2 2 6 15 4 0 61  

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Solnas kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Solnas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1942-1966

  Borg S S+K
1942 19 23 31
1946 16 20 34
1950 21 24 29
1954 24 20 26
1958 24 22 26
1962 23 24 27
1966 26 19 24

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Solnas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1942-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Solnas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 26 22 25  
1973 26 21 25  
1976 27 20 24  
1979 32 24 29  
1982 28 27 32 1
1985 30 24 29 2
1988 29 23 28 4
1991 32 20 24 5
1994 30 24 28 3
1998 31 20 27 3
2002 32 21 26 3
2006 37 16 20 4
2010 36 15 19 6

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Solnas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp