Strängnäs befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Strängnäs 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Strängnäs 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Strängnäs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Strängnäs andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Strängnäs 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Strängnäs 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Strängnäs 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Strängnäs 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Strängnäs 1570-1850

1570 282
1610 728
1650 607
1690 744
1730 759
1770 1107
1810 1063
1850 1244

upp

Diagram 1: Folkmängd i Strängnäs 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Strängnäs 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1244    
1890 1754    
1930 4716    
1950 7277 6242 6636
1970 9985 9509 10 178
1995   11 617 14 985

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Strängnäs 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Strängnäs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,62    
1610 1,33    
1650 0,60    
1690 0,52    
1730 0,48    
1770 0,54    
1810 0,48    
1850 0,35    
1890 0,19    
1930 0,24    
1950 0,22 0,14 0,14
1970 0,21 0,15 0,16
1995   0,16 0,20

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Strängnäs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Strängnäs andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,05    
1850 0,04    
1890 0,04    
1930 0,08    
1950 0,10 0,07 0,07
1970 0,17 0,12 0,13
1995   0,13 0,17

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Strängnäs andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Strängnäs 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 134 201 -67
1841-45 116 134 -18
1846-50 121 156 -35
1851-55 164 157 7
1856-60 185 204 -19
1861-65 171 176 -5
1866-70 180 193 -13
1871-75 152 161 -9
1876-80 182 182 0
1881-85 175 187 -12
1886-90 161 142 19
1891-95 169 165 4
1896-1900 199 186 13
1901-05 206 185 21
1906-10 220 228 -8
1911-15 264 257 7
1916-20 396 271 125
1921-25 404 259 145
1926-30 292 315 -23
1931-35 246 309 -63
1936-40 303 317 -14
1941-45 566 337 229
1946-50 617 392 245

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Strängnäs 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Strängnäs 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -0,14
1805-10     0,82
1810-15     0,58
1815-20     1,43
1820-25     -3,63
1825-30     2,81
1830-35     1,32
1835-40 24,17 36,25 1,53
1840-45 20,59 23,78 1,17
1845-50 20,60 26,55 1,77
1850-55 26,37 25,24 2,54
1855-60 26,26 28,96 2,74
1860-65 21,60 22,24 0,37
1865-70 22,40 24,02 0,56
1870-75 18,55 19,65 -0,82
1875-80 23,29 23,29 0,40
1880-85 21,96 23,46 0,40
1885-90 19,95 17,60 1,50
1890-95 19,27 18,81 2,41
1895-1900 20,21 18,89 2,99
1900-05 18,10 16,26 2,36
1905-10 17,35 17,98 3,73
1910-15 17,59 17,13 3,43
1915-20 22,49 15,39 2,96
1920-25 19,39 12,43 2,85
1925-30 11,90 12,84 -0,68
1930-35 10,43 13,10 1,17
1935-40 12,30 12,87 3,72
1940-45 19,41 11,56 -0,17
1945-50 18,25 11,60 0,97

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Strängnäs 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Strängnäs 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -28 -8
1805-10 -57 44
1810-15 -32 31
1815-20 -35 76
1820-25 34 -205
1825-30 -35 135
1830-35 -23 70
1835-40 -67 85
1840-45 -18 66
1845-50 -35 104
1850-55 7 158
1855-60 -19 193
1860-65 -5 29
1865-70 -13 45
1870-75 -9 -67
1875-80 0 31
1880-85 -12 32
1885-90 19 121
1890-95 4 211
1895-1900 13 294
1900-05 21 269
1905-10 -8 473
1910-15 7 514
1915-20 125 521
1920-25 145 594
1925-30 -23 -168
1930-35 -63 275
1935-40 -14 917
1940-45 229 -50
1945-50 245 292

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Strängnäs 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Strängnäs 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1112 -0,50 -0,14
1805-10 1076 -1,06 0,82
1810-15 1063 -0,60 0,58
1815-20 1062 -0,66 1,43
1820-25 1131 0,60 -3,63
1825-30 960 -0,73 2,81
1830-35 1060 -0,43 1,32
1835-40 1109 -1,21 1,53
1840-45 1127 -0,32 1,17
1845-50 1175 -0,60 1,77
1850-55 1244 0,11 2,54
1855-60 1409 -0,27 2,74
1860-65 1583 -0,06 0,37
1865-70 1607 -0,16 0,56
1870-75 1639 -0,11 -0,82
1875-80 1563 0,00 0,40
1880-85 1594 -0,15 0,40
1885-90 1614 0,24 1,50
1890-95 1754 0,05 2,41
1895-1900 1969 0,13 2,99
1900-05 2276 0,18 2,36
1905-10 2536 -0,06 3,73
1910-15 3001 0,05 3,43
1915-20 3522 0,71 2,96
1920-25 4168 0,70 2,85
1925-30 4907 -0,09 -0,68
1930-35 4716 -0,27 1,17
1935-40 4928 -0,06 3,72
1940-45 5831 0,79 -0,17
1945-50 6010 0,82 0,97

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Strängnäs 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp