Strängnäs: litteratur och webb

Webb

Strängnäs kommun: www.strangnas.se

Strängnäs i Wikipedia

Litteratur

Strängnäs stads historia. (History of the town of Strängnäs.) Red: Hans Jägerstad. Strängnäs 1959, XII + 940 s.