Strängnäs näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Strängnäs fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Strängnäs fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Strängnäs fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Strängnäs procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Strängnäs 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Strängnäs 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Strängnäs fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 98 13 11 6 33 7 56 4 0 228
1835 91 10 11 6 34 7 85 4 12 260
1855 118 6 26 10 40 3 118 2 13 336

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Strängnäs fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 43,0 5,7 4,8 2,6 14,5 3,1 24,6 1,8 0 100
1835 35,0 3,8 4,2 2,3 13,1 2,7 32,7 1,5 4,6 100
1855 35,1 1,8 7,7 3,0 11,9 0,9 35,1 0,6 3,9 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Strängnäs fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Strängnäs fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 47 214 41 47 101 170 99 719
1920 92 648 256 123 251 274   1644
1930 117 587 288 140 700 302   2134
1950 159 1049 383 204 1255 117 4 3171
1960 138 1302 399 145 1441 98   3523

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Strängnäs procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 6,5 29,8 5,7 6,5 14,0 23,6 13,8 99,9
1920 5,6 39,4 15,6 7,5 15,3 16,7   100,1
1930 5,5 27,5 13,5 6,6 32,8 14,1   100
1950 5,0 33,1 12,1 6,4 39,6 3,7 0,1 100
1960 3,9 37,0 11,3 4,1 40,9 2,8   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Strängnäs procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Strängnäs 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,95 0,44 0,56 1,22 0,33 4,47
1835 0,96 0,45 0,72 1,87 0,65 1,28
1855 0,87 0,75 0,77 2,39 0,07 1,26

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Strängnäs 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Strängnäs 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,79 0,60 0,75 1,02 1,40
1920 0,86 0,80 0,70 1,35 1,65
1930 0,63 0,80 0,64 1,89 1,55
1950 0,72 0,74 0,66 1,73 1,42
1960 0,79 0,77 0,49 1,55 1,65

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Strängnäs 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp