Trelleborgs befolkningsutveckling 1570-1610

Folkmängd i Trelleborg 1570-1610

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Trelleborg 1875-1995

tabell 2
diagram 2

Trelleborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995

tabell 3
diagram 3

Trelleborgs andel av rikets befolkning 1890-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Trelleborg 1871-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Trelleborg 1870-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Trelleborg 1870-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Trelleborg 1870-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Trelleborg 1570-1610

1570 744
1610 632

upp

Diagram 1: Folkmängd i Trelleborg 1570-1610

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Trelleborg 1875-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1875 2194    
1890 2360    
1910 9909    
1930 13 024    
1950 17 201 17 428 18 813
1970 35 934 24 096 25 658
1995   24 391 29 924

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Trelleborg 1875-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Trelleborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1890 0,26    
1930 0,65    
1950 0,52 0,38 0,41
1970 0,76 0,37 0,39
1995   0,33 0,40

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Trelleborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Trelleborgs andel av rikets befolkning 1890-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1890 0,05    
1930 0,21    
1950 0,24 0,18 0,19
1970 0,61 0,30 0,32
1995   0,28 0,33

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Trelleborgs andel av rikets befolkning 1890-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Trelleborg 1871-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1871-75 308 197 111
1876-80 334 229 105
1881-85 285 288 85
1886-90 279 180 99
1891-95 292 229 63
1896-1900 357 212 145
1901-05 398 222 176
1906-10 2161 863 1298
1911-15 1433 616 817
1916-20 1258 656 602
1921-25 1231 600 631
1926-30 966 559 407
1931-35 896 617 279
1936-40 1018 705 313
1941-45 1429 692 737
1946-50 1549 772 777

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Trelleborg 1871-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Trelleborg 1870-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1870-75 30,91 19,77 0,90
1875-80 30,45 20,88 0,07
1880-85 24,71 25,00 -1,09
1885-90 24,62 15,89 -0,04
1890-95 24,75 19,41 0,81
1895-1900 28,36 16,84 2,97
1900-05 26,21 14,62 0,18
1905-10 49,90 19,93 -0,12
1910-15 28,92 12,43 0,43
1915-20 23,00 11,99 -0,29
1920-25 21,62 10,54 1,12
1925-30 15,27 8,84 -0,06
1930-35 13,76 9,47 0,51
1935-40 14,93 10,34 0,88
1940-45 19,64 9,51 0,40
1945-50 19,88 9,91 1,08

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Trelleborg 1870-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Trelleborg 1870-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1870-75 111 90
1875-80 105 8
1880-85 85 -126
1885-90 99 -5
1890-95 63 95
1895-1900 145 374
1900-05 176 27
1905-10 1298 -50
1910-15 817 213
1915-20 602 -156
1920-25 631 636
1925-30 407 -35
1930-35 279 332
1935-40 313 602
1940-45 737 293
1945-50 777 844

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Trelleborg 1870-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Trelleborg 1870-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1870-75 1993 1,11 0,90
1875-80 2194 0,96 0,07
1880-85 2307 0,74 -1,09
1885-90 2266 0,87 -0,04
1890-95 2360 0,53 0,81
1895-1900 2518 1,15 2,97
1900-05 3037 1,16 0,18
1905-10 8661 3,00 -0,12
1910-15 9909 1,65 0,43
1915-20 10 939 1,10 -0,29
1920-25 11 385 1,11 1,12
1925-30 12 652 0,64 -0,06
1930-35 13 024 0,43 0,51
1935-40 13 635 0,46 0,88
1940-45 14 550 1,01 0,40
1945-50 15 580 1,00 1,08

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Trelleborg 1870-1950

Stort diagram

diagram

upp