Trelleborgs kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Trelleborgs stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Trelleborgs kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Trelleborgs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Trelleborgs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Trelleborgs stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Total
1919 12 8 16 4 40
1920 12 8 17 3 40
1922-23 13 7 17 3 40
1926-27 12 4 20 4 40
1930-31 12 4 21 3 40
1934-35 10 4 24 2 40
1938 9 3 26 2 40
1942 8 4 27 1 40
1946 8 6 22 4 40
1950 6 7 27 40
1954 8 7 25 40
1958 10 6 24 40
1962 7 6 27 40
1966 8 6 8 28 50

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Trelleborgs stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Trelleborgs kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 6 6 10 29 51  
1973 6 4 12 29 51  
1976 8 5 10 28 51  
1979 10 6 7 28 51  
1982 12 2 7 30 51  
1985 12 4 5 2 28 51  
1988 10 4 5 4 28 51  
1991 13 4 4 2 2 25 1 51 Nyd
1994 10 2 4 1 2 31 1 51 Nyd
1998 11 2 4 2 25 3 4 51 SPI
2002 8 4 2 4 2 23 2 6 51 Sveriges Pensionärers Intresseparti 4, Sverigedemokraterna 2
2006 10 2 2 4 1 20   12 51 SD (7), SPI (4)
2010 16 2 2 2 2 17 0 10 51 Söderslättspartiet 3, Sd 7

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Trelleborgs kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Trelleborgs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 20 16 20
1920 20 17 20
1922-23 20 17 20
1926-27 16 20 24
1930-31 16 21 24
1934-35 14 24 26
1938 12 26 28
1942 12 27 28
1946 14 22 26
1950 13 27 27
1954 15 25 25
1958 16 24 24
1962 13 27 27
1966 22 28 28

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Trelleborgs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Trelleborgs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 22 29 29
1973 22 29 29
1976 23 28 28
1979 23 28 28
1982 21 30 30
1985 21 28 28 2
1988 19 28 28 4
1991 23 25 25 3
1994 17 31 31 3
1998 17 25 28 6
2002 18 23 25 8
2006 18 20 20 13
2010 22 17 17 12

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Trelleborgs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp