Trelleborgs historia

Staden är känd från mitten av 1200-talet som en centralpunkt för det skånska sillfisket och handelsutbytet med hanseaterna. Den förlorade 1619 sina privilegier och dess betydelse avtog. Senare ökade folkmängd och rörelse på nytt och 1843 blev Trelleborg en s.k. friköping med ca 1 200 invånare. Stadsrättigheterna återgavs 1867.

Kring sekelskiftet utvecklades Trelleborg starkt som industri- och sjöfartsstad och hamnen blev p.g.a. färjetrafiken en av rikets mest trafikerade: 1897 öppnades reguljär post- och passagerartrafik mellan Trelleborg och Sassnitz, vilken 1909 kompletterades med en tåg- och bilfärjelinje. Flera rederier etablerades, störst bland dem Trelleborgs Ångfartygs AB, grundat 1870.

Industrin har fortsatt att involvera över hälften av den förvärvsarbetande befolkningen. Bland företagen märks särskilt det 1905 grundade Trelleborgs Gummifabriks AB.