Trelleborgs näringsliv 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Trelleborg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Trelleborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Trelleborg 1900-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Trelleborg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 22 431 134 156 141 240 61 1185
1920 179 2307 638 848 297 345   4614
1930 270 2897 816 1015 648 539   6185
1940 213 3909 945 996 942 292 117 7414
1950 228 4658 1036 1061 1070 165 69 8287
1960 238 5301 1074 1109 1414 114   9250

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Trelleborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 1,9 36,4 11,3 13,2 11,9 20,2 5,1 100
1920 3,9 50,0 13,8 18,4 6,4 7,5   100
1930 4,4 46,8 13,2 16,4 10,5 8,7   100
1940 2,9 52,7 12,7 13,4 12,7 3,9 1,6 99,9
1950 2,7 56,2 12,5 12,8 12,9 2,0 0,8 99,9
1960 2,6 57,3 11,6 12,0 15,3 1,2   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Trelleborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Trelleborg 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,97 1,19 1,52 0,87 1,20
1920 1,09 0,71 1,72 0,57 0,74
1930 1,07 0,78 1,59 0,60 0,96
1950 1,23 0,76 1,32 0,56 0,77
1960 1,22 0,79 1,43 0,58 0,71

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Trelleborg 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp