Trelleborg: litteratur och webb

Webb

Trelleborgs kommun:www.trelleborg.se

Trelleborg i Wikipedia

Litteratur

Jacobsson, Bengt & Wallin, Lasse: Trelleborg under vikingatid och medeltid. (Trelleborg during the Viking Era and the Middle Ages.) Riksantikvarieämbetet, UV-syd; 7. Trelleborg 1986, 52 s.