Umeås näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Umeå fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Umeå fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Umeå fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Umeå procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Umeå 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Umeå 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Umeå fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 98 2 52 37 39 6 76 14 20 344
1835 88 3 33 48 36 10 66 5 12 301
1855 138 6 59 74 55 3 71 43 7 456

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Umeå fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 28,5 0,6 15,1 10,8 11,4 1,7 22,1 4,1 5,8 100,1
1835 29,2 1,0 11,0 15,9 12,0 3,3 21,9 1,7 4,0 100
1855 30,3 1,3 12,9 16,2 12,0 0,7 15,6 9,4 1,5 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Umeå fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Umeå fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 14 396 122 140 264 304 309 1549
1920 128 936 618 291 707 390   3070
1930 255 1723 671 474 1579 606   5308
1940 237 1841 1003 552 2577 523 64 6797
1950 208 2414 1268 764 2799 247 105 7805
1960 214 3360 1686 780 4094 227   10 361

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Umeå procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 0,9 25,6 7,9 9,0 17,0 19,6 19,9 99,9
1920 4,2 30,5 20,1 9,5 23,0 12,7   100
1930 4,8 32,5 12,6 8,9 29,7 11,4   99,9
1940 3,5 27,1 14,8 8,1 37,9 7,7 0,9 100
1950 2,7 30,9 16,2 9,8 35,9 3,2 1,3 100
1960 2,1 32,4 16,3 7,5 39,5 2,2   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Umeå procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Umeå 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,75 2,01 0,55 1,44 1,05 1,09
1835 0,74 1,88 0,70 1,25 0,74 1,11
1855 0,74 2,03 0,76 1,06 1,08 0,48

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Umeå 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Umeå 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,68 0,83 1,03 1,24 1,16
1920 0,67 1,04 0,89 2,04 1,26
1930 0,74 0,75 0,86 1,71 1,25
1950 0,67 0,99 1,01 1,57 1,23
1960 0,69 1,11 0,89 1,50 1,29

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Umeå 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp