Vadstenas befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Vadstena 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Vadstena 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Vadstenas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Vadstenas andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Vadstena 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Vadstena 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Vadstena 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Vadstena 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Vadstena 1570-1850

1570 1031
1610 1033
1650 541
1690 812
1730 863
1770 1398
1810 1361
1850 2225

upp

Diagram 1: Folkmängd i Vadstena 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Vadstena 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 2225    
1890 2198    
1930 2922    
1950 3493 3493 3781
1970 6816 4926 5207
1995   5744 5982

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Vadstena 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Vadstenas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 2,28    
1610 1,89    
1650 0,54    
1690 0,56    
1730 0,54    
1770 0,68    
1810 0,62    
1850 0,63    
1890 0,24    
1930 0,15    
1950 0,11 0,08 0,08
1970 0,14 0,07 0,08
1995   0,08 0,08

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Vadstenas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Vadstenas andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,06    
1850 0,06    
1890 0,05    
1930 0,05    
1950 0,05 0,04 0,04
1970 0,11 0,06 0,06
1995   0,07 0,07

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Vadstenas andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Vadstena 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 212 323 -121
1841-45 224 330 -106
1846-50 241 335 -94
1851-55 229 379 -150
1856-60 305 354 -49
1861-65 338 245 93
1866-70 318 311 7
1871-75 323 282 41
1876-80 302 351 -49
1881-85 243 193 50
1886-90 249 236 13
1891-95 230 211 19
1896-1900 231 214 17
1901-05 201 176 25
1906-10 234 211 23
1911-15 280 205 75
1916-20 256 207 49
1921-25 262 184 78
1926-30 182 205 -23
1931-35 138 175 -37
1936-40 143 195 -52
1941-45 236 200 36
1946-50 268 218 50

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Vadstena 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Vadstena 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     1,02
1805-10     0,96
1810-15     0,00
1815-20     6,66
1820-25     3,84
1825-30     -2,48
1830-35     0,74
1835-40 24,64 37,54 4,09
1840-45 22,95 33,81 2,04
1845-50 23,57 32,76 2,68
1850-55 20,58 34,07 1,45
1855-60 27,28 31,66 2,00
1860-65 28,04 20,32 0,27
1865-70 25,07 24,52 -1,14
1870-75 26,93 23,51 -0,08
1875-80 24,85 28,88 0,13
1880-85 20,27 16,10 -1,70
1885-90 22,19 21,03 -0,53
1890-95 20,93 19,20 0,84
1895-1900 20,01 18,54 0,02
1900-05 17,27 15,12 -0,29
1905-10 20,18 18,20 1,78
1910-15 21,63 15,84 0,95
1915-20 18,38 14,87 0,45
1920-25 18,09 12,71 0,06
1925-30 12,21 13,75 -0,25
1930-35 9,45 11,98 0,51
1935-40 9,66 13,18 0,31
1940-45 15,98 13,54 0,94
1945-50 17,13 13,93 2,01

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Vadstena 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Vadstena 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 29 67
1805-10 -119 68
1810-15 -85 0
1815-20 13 425
1820-25 39 329
1825-30 -38 -258
1830-35 -308 66
1835-40 -121 352
1840-45 -106 199
1845-50 -94 274
1850-55 -150 161
1855-60 -49 224
1860-65 93 33
1865-70 7 -145
1870-75 41 -9
1875-80 -49 16
1880-85 50 -204
1885-90 13 -59
1890-95 19 92
1895-1900 17 2
1900-05 25 -34
1905-10 23 206
1910-15 75 121
1915-20 49 62
1920-25 78 8
1925-30 -23 -37
1930-35 -37 75
1935-40 -52 46
1940-45 36 139
1945-50 50 314

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Vadstena 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Vadstena 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1316 0,44 1,02
1805-10 1412 -1,69 0,96
1810-15 1361 -1,25 0,00
1815-20 1276 0,20 6,66
1820-25 1714 0,46 3,84
1825-30 2082 -0,37 -2,48
1830-35 1786 -3,45 0,74
1835-40 1721 -1,41 4,09
1840-45 1952 -1,09 2,04
1845-50 2045 -0,92 2,68
1850-55 2225 -1,35 1,45
1855-60 2236 -0,44 2,00
1860-65 2411 0,77 0,27
1865-70 2537 0,06 -1,14
1870-75 2399 0,34 -0,08
1875-80 2431 -0,40 0,13
1880-85 2398 0,42 -1,70
1885-90 2244 0,12 -0,53
1890-95 2198 0,17 0,84
1895-1900 2309 0,15 0,02
1900-05 2328 0,21 -0,29
1905-10 2319 0,20 1,78
1910-15 2548 0,59 0,95
1915-20 2785 0,35 0,45
1920-25 2896 0,54 0,06
1925-30 2982 -0,15 -0,25
1930-35 2922 -0,25 0,51
1935-40 2960 -0,35 0,31
1940-45 2954 0,24 0,94
1945-50 3129 0,32 2,01

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Vadstena 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp