Vadstenas näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vadstena fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vadstena fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Vadstena fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Vadstena procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Vadstena 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Vadstena 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vadstena fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 99 0 27 0 57 8 99 6 0 296
1835 118 34 29 2 46 10 96 11 35 381
1855 233 16 45 9 49 13 54 42 106 567

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vadstena fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 33,4 0 9,1 0 19,3 2,7 33,4 2,0 0 99,9
1835 31,0 8,9 7,6 0,5 12,1 2,6 25,2 2,9 9,2 100
1855 41,1 2,8 7,9 1,6 8,6 2,3 9,5 7,4 18,7 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vadstena fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Vadstena fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 40 301 57 64 216 151 72 901
1920 68 433 215 88 407 138   1349
1930 85 390 186 84 460 120   1325
1950 49 498 246 104 703 60 2 1662
1960 45 654 230 68 947 27   1971

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Vadstena procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 4,4 33,4 6,3 7,1 24,0 16,8 8,0 100
1920 5,0 32,1 15,9 6,5 30,2 10,2   99,9
1930 6,4 29,4 14,0 6,3 34,7 9,1   99,9
1950 2,9 30,0 14,8 6,3 42,3 3,6 0,1 100
1960 2,3 33,2 11,7 3,4 48,0 1,4   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Vadstena procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Vadstena 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,78 0,64 0,84 1,99 0,46 1,74
1835 0,98 0,57 0,67 1,44 1,26 2,56
1855 1,03 0,66 0,65 0,65 0,85 6,03

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Vadstena 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Vadstena 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,89 0,66 0,82 1,75 0,99
1920 0,70 0,82 0,61 2,67 1,01
1930 0,67 0,83 0,61 1,99 1,00
1950 0,66 0,90 0,65 1,85 1,38
1960 0,70 0,80 0,40 1,82 0,82

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Vadstena 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp