Vadstenas kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Vadstenas stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Vadstenas kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Vadstenas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Vadstenas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Vadstenas stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 9 4 8 21  
1920 10 3 8 21  
1922-23 11 3 7 21  
1926-27 9 4 8 21  
1930-31 10 3 7 1 21  
1934-35 10 2 7 2 21  
1938 8 3 9 1 21  
1942 8 3 10 21  
1946 6 4 11 21  
1950 6 5 1 15 27  
1954 8 6 1 12 27  
1958 8 4 2 13 27  
1962 6 4 2 15 27  
1966 7 5 6 16 1 35 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Vadstenas stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Vadstenas kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 5 4 7 1 18 35  
1979 7 4 7 1 16 35  
1982 7 3 7 1 16 1 35 Sveriges kommunistiska parti
1985 7 4 6 1 16 1 35 Sveriges kommunistiska parti
1988 6 4 7 1 1 16 35  
1991 8 3 7 2 1 14 35  
1994 7 3 6 1 3 15 35  
1998 8 2 4 3 3 13 2 35  
2002 8 3 3 3 3 14 1 35  
2006 9 2 3 4 2 13 1 1 35 Sd
2010 9 3 3 3 3 12 1 1 35 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Vadstenas kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Vadstenas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 13 8 8
1920 13 8 8
1922-23 14 7 7
1926-27 13 8 8
1930-31 13 7 8
1934-35 12 7 9
1938 11 9 10
1942 11 10 10
1946 10 11 11
1950 12 15 15
1954 15 12 12
1958 14 13 13
1962 12 15 15
1966 18 16 16

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Vadstenas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Vadstenas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 17 18 18
1979 19 16 16
1982 18 16 16 1
1985 18 16 16 1
1988 18 16 16 1
1991 20 14 14 1
1994 17 15 15 3
1998 17 13 15 3
2002 17 14 15 3
2006 18 13 14 3
2010 18 12 13 4

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Vadstenas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp