Hela landet: litteratur om stads- och kommunhistoria

Bibliografier

Bring, Samuel: Bibliografisk handbok till Sveriges historia. (A bibliographical giude to the history of Sweden.) Stockholm 1934, 780 s. Selective, annotated bibliography. Also published as vol. 15 in Sveriges historia till våra dagar. Stockholm 1945.

International bibliography of urban history. Denmark, Finland, Norway, Sweden. Stockholm 1960, 73 s.

Lindberg, Folke & Hagstedt Rolf: "Suède." Guide international d'histoire urbaine 1, Paris 1977, s 453-464.

Svensk historisk bibliografi 1771–1874. (Swedish historical bibliography 1771–1874.) Av Kristian Setterwall, revised and published by Sven Ågren. Uppsala 1937, 911 s.

Svensk historisk bibliografi 1875–1900. (Swedish historical bibliography 1875–1900.) Av Kristian Setterwall. Stockholm 1907, 439 s.

Svensk historisk bibliografi 1900–1920. (Swedish historical bibliography 1900–1920.) Av Kristian Setterwall. Uppsala 1923, 835 s.

Svensk historisk bibliografi 1921–1935. (Swedish historical bibliography 1921–1935.) Av Paul Sjögren. Uppsala 1956, 685 s.

Svensk historisk bibliografi 1936-1950. (Swedish historical bibliography 1936–1950.) Av Harald Bohrn & Percy Elfstrand. Stockholm 1964, 786 s.

Svensk historisk bibliografi 1951-1960. (Swedish historical bibliography 1951–1960.) Av Jan Rydbeck. Stockholm 1968, 689 s.

Svensk historisk bibliografi 1961-1970. (Swedish historical bibliography 1961–1970.) Av Marie-Louise Bachman & Yvonne Hirdman. Stockholm 1978, 688 s.

Stadshistorisk revy 1922-1970. (Urban history review 1922–1970.) Published in Svenska stadsförbundets tidskrift 1922–1964 and in Kommunal tidskrift 1970, 1973, 1975, 1976. Ges även ut separat av Stadshistoriska institutet.

Register över stadshistorisk litteratur behandlad i de stadshistoriska revyerna. Del 1: 1920–1944. Del 2: 1945-1963. (Index of literature in urban history dealt with in the urban history reviews.) Published by Stadshistoriska institutet. Stockholm 1946–1972, 63 + 78 s.

Revy över stads- och kommunhistoria 1971-1975. (Review of urban and municipal history, 1971-1975.) Red: Nils Blomqvist. Stadshistoriska institutet, Stockholm 1980, 93 s.

Revy över stads- och kommunhistoria 1976-1980. (Review of urban and municipal history, 1976-1980.) Red: Lars Nilsson. Stadshistoriska institutet, Stockholm 1985, 99 s.

Revy över stads- och kommunhistoria 1981–1985. (Review of urban and municipal history, 1981–1985.) Lokalhistoria. Meddelanden utgivna av Svenska kommunförbundet genom Stads- och kommunhistoriska institutet; 2. Stockholm 1991, 178 s.

"Svensk lokalhistorisk bibliografi." (Swedish bibliography of local history.) In: Historielärarnas förenings årsskrift 1972, s 43–82.

upp